Bešeňová - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Nájomná zmluva

20150930

0,00 EUR

REGION LIPTOV Oblastná organizácia cestovného ruchu

obec

Zmluva o dielo

201509301

0,00 EUR

Milan Protuš

obec

Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest

20151002

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

obec

Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 2015

20151016

2 000,00 EUR

MONDI SCP, a. s., Ružomberok

obec

Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

20151021

0,00 EUR

Vodárenská spoločnosť Ružomberok a. s.

obec

Dohoda č. 7/2015/§54 - ŠnZ

20151027

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

obec

Zmluva o dielo

20151030

0,00 EUR

PORTAL s. r. o., Žilina

obec

Nájomná zmluva

201510301

2 436,57 EUR

Mário Janiga - ZÁHRADNÍCTVO

obec

Záložná zmluva č. 0065-PRB/2015/Z

20151104

0,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

obec

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Bešeňová

20151116

0,00 EUR

Centrum voľného času Elán

obec

Hromadná licenčná zmluva

20151215

0,00 EUR

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

obec

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

20151221

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

obec

Mandátna zmluva

20160121

0,00 EUR

Ing. arch. Beáta Mikušová

obec

Zmluva o dielo na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

20160122

0,00 EUR

Ing. arch. Katarína Konfálová - PROARCH

obec

Dodatok č. 1/2016

20160224

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

obec

Zmluva o poskytnutí dotácie

20160222

0,00 EUR

Centrum voľného času Elán

obec

Zmluva o dielo

20160428

1 230,00 EUR

Galileo Corporation s. r. o.

obec

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania ďalších webhostingových služieb

201604281

399,00 EUR

Galileo Corporation s. r. o.

obec

Zmluva Z07082015001

20160406

0,00 EUR

ENVI-PAK, a. s.

obec

Nájomná zmluva

20160510

30,00 EUR

Slovenský hydrometeorologický ústav

obec

Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností pozemok C KN 287/40 OP

20160516

0,00 EUR

Nataša Pružinská, Mgr. PhDr. Mikuláš Čelko, Ing. Mária Schlée, PhDr. Alžbeta Vlčková

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 476-496 z 496