Bešeňová - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16. 3. 2023

Záložná zmluva

0112-PRB/2020/Z

Neuvedené

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Obec Bešeňová

14. 3. 2023

Nájomná zmluva

20230314

5,00 EUR

OOCR REGION LIPTOV

Obec Bešeňová

13. 3. 2023

Dodatok č. 4 ku zmluve č. A/94/03/2008

202303101

100,00 EUR

Obec Bešeňová

TOPSET SOLUTIONS sro

13. 3. 2023

Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2015-02-12bt2

20230310

190,00 EUR

Obec Bešeňová

TOPSET SOLUTIONS sro

9. 3. 2023

Zmluva o postúpení investičných práv a záväzkov

0422303/1P2023/Bešeňová

0,00 EUR

Obec Bešeňová

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

27. 2. 2023

DOHODA č.23/24/054/23

23/24/054/23

9 716,40 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Bešeňová

19. 2. 2023

Dodatok č. 2 k zmluve č. 0115-PRB/2020

20230208

168 000,00 EUR

Obec Bešeňová

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

19. 2. 2023

Dodatok č. 2 k zmluve č. 0114-PRB/2020

20230214

1 185 000,00 EUR

Obec Bešeňová

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

31. 1. 2023

Zmluvy o podnájme bytu

NBD "G" - Zmluvy o podnájme bytu 1-17

0,00 EUR

Nájomníci NBD "G"

Obec Bešeňová

24. 1. 2023

Zmluva o dielo

20230124

59 952,00 EUR

ARCHICO, s. r. o.

Obec Bešeňová

17. 1. 2023

Zmluva 1/2023-CVC o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.

Zmluva 1/2023-CVC

608,70 EUR Šesťstoosem EUR 70/100

Obec Bešeňová

Mesto Ružomberok

15. 1. 2023

Zmluva o dielo

2023012023

11 880,00 EUR Jedenásťtisícosemstoosemdesiat EUR 00/100

Sagacity, s.r.o.

Obec Bešeňová

13. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí OZ HAPPY MOMENTS

20230113.

228,25 EUR Dvestodvadsaťosem EUR 25/100.

Obec Bešeňová

OZ HAPPY MOMENTS

13. 1. 2023

Dohoda o zrušení Dodatku č. 2 ku Kúpnej zmluve k stavbám uzavretej dňa 23.03.2022

20230113

Neuvedené

Obec Bešeňová

Utilities s.r.o.

10. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

20230110

2 171,40 EUR Dvetisícjednostosedemdesiatjeden EUR 40/100

Obec Bešeňová

ZŠ s MŠ Liptovská Teplá

5. 1. 2023

Dodatok č.8 k zmluve č.40302015 zo dňa 21.októbra 2015

Dodatok č.8

0,00 EUR .

Vodárenská spoločnosť

Obec Bešeňová

31. 12. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb č.12/2023 LM

Zmluva o poskytovaní služieb č. 12/2023 LM

1 224,00 EUR Jedentisícdvestodvadsaťštyri EUR 00/100

MK-Clean LM, s.r.o.

Obec Bešeňová

28. 12. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere č.500/146/2020

Dodatok č.2 k Zmluve o úvere č.500/146/2020

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

28. 12. 2022

Dodatok č.2 k Zmluve o úvere č.500/144/2020.

Dodatok č.2 k Zmluve o úvere č.500/144/2020

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

28. 12. 2022

Dodatok č.2 k Zmluve o úvere č.500/146/2020

Dodatok č.2.

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

28. 12. 2022

Dodatok č.2 k Zmluve o úvere č.500/144/2020

Dodatok č.2

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

20. 12. 2022

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte ......

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Prima banka Slovensko a.s

20. 12. 2022

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte .....

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Prima banka Slovensko a.s

20. 12. 2022

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte ....

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Prima banka Slovensko a.s

20. 12. 2022

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte ...

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Prima banka Slovensko a.s

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 496