Bešeňová - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24. 1. 2023

Zmluva o dielo

20230124

59 952,00 EUR

ARCHICO, s. r. o.

Obec Bešeňová

17. 1. 2023

Zmluva 1/2023-CVC o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.

Zmluva 1/2023-CVC

608,70 EUR Šesťstoosem EUR 70/100

Obec Bešeňová

Mesto Ružomberok

13. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí OZ HAPPY MOMENTS

20230113.

228,25 EUR Dvestodvadsaťosem EUR 25/100.

Obec Bešeňová

OZ HAPPY MOMENTS

13. 1. 2023

Dohoda o zrušení Dodatku č. 2 ku Kúpnej zmluve k stavbám uzavretej dňa 23.03.2022

20230113

Neuvedené

Obec Bešeňová

Utilities s.r.o.

10. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

20230110

2 171,40 EUR Dvetisícjednostosedemdesiatjeden EUR 40/100

Obec Bešeňová

ZŠ s MŠ Liptovská Teplá

5. 1. 2023

Dodatok č.8 k zmluve č.40302015 zo dňa 21.októbra 2015

Dodatok č.8

0,00 EUR .

Vodárenská spoločnosť

Obec Bešeňová

31. 12. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb č.12/2023 LM

Zmluva o poskytovaní služieb č. 12/2023 LM

1 224,00 EUR Jedentisícdvestodvadsaťštyri EUR 00/100

MK-Clean LM, s.r.o.

Obec Bešeňová

28. 12. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o úvere č.500/146/2020

Dodatok č.2 k Zmluve o úvere č.500/146/2020

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

28. 12. 2022

Dodatok č.2 k Zmluve o úvere č.500/144/2020.

Dodatok č.2 k Zmluve o úvere č.500/144/2020

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

28. 12. 2022

Dodatok č.2 k Zmluve o úvere č.500/146/2020

Dodatok č.2.

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

28. 12. 2022

Dodatok č.2 k Zmluve o úvere č.500/144/2020

Dodatok č.2

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

20. 12. 2022

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte ......

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Prima banka Slovensko a.s

20. 12. 2022

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte .....

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Prima banka Slovensko a.s

20. 12. 2022

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte ....

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Prima banka Slovensko a.s

20. 12. 2022

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte ...

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Prima banka Slovensko a.s

20. 12. 2022

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte ..

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Prima banka Slovensko a.s

20. 12. 2022

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte.

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Prima banka Slovensko a.s

20. 12. 2022

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Prima banka Slovensko a.s

16. 12. 2022

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

20221216

500,00 EUR Päťsto EUR 00/100

Obec Bešeňová

TORVO SK s.r.o.

15. 12. 2022

Nájomná zmluva

202212152

2 191,59 EUR

Obec Bešeňová

Utilities s.r.o.

15. 12. 2022

Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve k stavbám NBD

202212151

1 272 024,00 EUR

Obec Bešeňová

Utilities s.r.o.

15. 12. 2022

Kúpna zmluva k stavbám

20221215

1 366 284,00 EUR

Obec Bešeňová

Utilities s.r.o.

13. 12. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

10619/2022-M_ODPD

50 000,00 EUR Päťdesiattisíc EUR 00/100

Obec Bešeňová

MPSVaR SR

9. 12. 2022

Dodatok č. 8 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve

202212091

1 366 284,00 EUR

Obec Bešeňová

Utilities s.r.o.

9. 12. 2022

Dohoda o zrušení dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve

20221209

Neuvedené

Obec Bešeňová

UTILITIES s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 486