Menu
Obec Bešeňová
ObecBešeňová
Menu

Vitajte!

Bešeňová je malá obec, ktorá sa nachádza v centre turisticky atraktívneho regiónu Liptov. Sme známi hlavne vďaka termálnym prameňom a Vodnému parku Bešeňová.

rozšírené vyhľadávanie

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
26. 4. 2021

20210421

- testovanie na ochorenie COVID-19 dňa 23.04.2021 v našej obci

0,00 EUR .

Zubok, s.r.o.

Obec Bešeňová

9. 4. 2021

20210408

- testovanie na piatok 09.04.2021 v Kultúrnom dome Bešeňová

0,00 EUR .

Zubok, s.r.o.

Obec Bešeňová

30. 3. 2021

20210523

- testovanie na ochorenie COVID 19 dňa 29.03.2021 v Kultúrnom dome Bešeňová

0,00 EUR .

Zubok s.r.o.

Obec Bešeňová

19. 3. 2021

20210318

- testovanie na piatok 19.03.2021 v Kultúrnom dome Bešeňová

.

Zubok, s.r.o.

Obec Bešeňová

12. 3. 2021

20210311

- testovanie na piatok 12.03.2021 v Kultúrnom dome Bešeňová

0,00 EUR .

Zubok, s.r.o.

Obec Bešeňová

26. 2. 2021

20210224

- testovanie na piatok 26.02.2021 v Kultúrnom dome Bešeňová

0,00 EUR .

Zubok, s.r.o.

Obec Bešeňová

12. 2. 2021

20210211

- testovanie na piatok 12.02.2021 v Kultúrnom dome Bešeňová

.

Zubok, s.r.o.

Obec Bešeňová

18. 11. 2020

20201118

- Nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odapd

2 294,00 EUR dvetisícdvestodeväťdesiatštyri eur

OZO a.s.

Obec Bešeňová

28. 10. 2020

20201028

- ochranné štíty a ochranné oblečenie - celoplošné testovanie

0,00 EUR .

PHARMOS a.s.

Obec Bešeňová

7. 10. 2020

20200925

- spracovanie ZOD v rámci činnosti C4 v rámci výzvy pre Enviromentálny fond

1 200,00 EUR jedentisícdvesto EUR

EUPC s.r.o.

Obec Bešeňová

7. 10. 2020

655/2020

- vyhotovenie PASSPORTIZÁCIE MK v k.ú Bešeňová

2 640,00 EUR dvetisícšestoštyridsať EUR

Ing.Martin Benko-OPPORTUNITY

Obec Bešeňová

30. 9. 2020

20200925

- spracovanie ZOD v rámci činnosti C4 v rámci výzvy Enviromentálny fond

1 200,00 EUR jedentisícdvesto EUR

EUPC s.r.o.

Obec Bešeňová

17. 7. 2020

20200713

- doobjednávka stĺpov na oplotenie pri cintoríne

3 004,80 EUR tritisícštyri EUR 80/100

Profil Invest Slovensko

Obec Bešeňová

8. 6. 2020

20200608

- svietidlá SMART na verejné osvetlenie.

8 865,60 EUR osemtisícosemstošesťdesiatpäť eur 60/100

SLOS s.r.o.

Obec Bešeňová

8. 6. 2020

20200608

- štrky na rok 2020 podľa vopred dohodnutých frakcií.

0,00 EUR .

Poľnohospodárske družstvo Ludrová

Obec Bešeňová

21. 5. 2020

20200518

- visiaci zámok Zberný dvor - systémový kľúč

383,16 EUR tristoosemdesiattri eur 16/100

Vaclavu Klucova sluzba s.r.o.

Obec Bešeňová

19. 5. 2020

20200518

plastové nádoby na komunálny odpad

508,80 EUR päťstoosem eur 80/100

MEVA-SK, s.r.o.

Obec Bešeňová

14. 5. 2020

20200407

- vytýčenie kábla, vodné elektrárne Trenčín pre vodnú stavbu Liptovská Mara a prečerpávač ku vodnej

0,00 EUR .

Energotel, a.s.

Obec Bešeňová

28. 4. 2020

20200428

- betónové oplotenie na cintorín

0,00 EUR .

Profil Invest Slovensko

Obec Bešeňová

27. 4. 2020

20200427

- monitoring čerpania dotácií a NFP

918,00 EUR deväťstoosemnásť eur

EUPC s.r.o.

Obec Bešeňová

7. 4. 2020

20200406

- stavebné práce na oplotenie cintorína

0,00 EUR .

Roman Hošala

Obec Bešeňová

1. 4. 2020

20200401

- aerovideo, typ C 2020

214,80 EUR dvestoštrnásť eur 80/100

CBS spol, s.r.o.

Obec Bešeňová

30. 3. 2020

20200330

- objednávka stožiarov, výložníkov a rámov na verejné osvetlenie

9 012,00 EUR deväťtisícdvanásť EUR

AMAKO, spol.s.r.o.

Obec Bešeňová

26. 3. 2020

20200326

- spracovanie následnej MS č. 2 v rámci projektu - Vybudovanie zberného dvoru

360,00 EUR tristošesťdesiat Eur

EUPC s.r.o.

Obec Bešeňová

21. 3. 2020

20190320

- 6 ks dopravné zrkadlá STANDARD - hranaté

0,00 EUR .

Sivex, s.r.o.

Obec Bešeňová

3. 2. 2020

20200203

Vypracovanie znaleckého posudku na OCÚ

.

Ing.Zuzana Benčová

Obec Bešeňová

15. 11. 2019

2019042

- prestrešenie na Zbernom dvore na elektroodpad

9 842,50 EUR deväťtisícosemstoštyridsaťdva eur 50/100

BOFE, s.r.o.

Obec Bešeňová

18. 10. 2019

20191018

- objednávka znaleckého posudku - vodovod v časti IBV Sihoť - vetva 4

0,00 EUR .

Ing. Peter Caban

Obec Bešeňová

17. 9. 2019

20190916

- výstavba autobusovej zastávky v obci Bešeňová s názvom Centrum na parcele C KN 273

1 224,32 EUR jedentisícdvestodvadsaťštyri eur 32/100

Milan Protuš

Obec Bešeňová

23. 8. 2019

20190823

- odbornú skúšku technických zariadení elektrických kotlov v NBD D

243,60 EUR dvestoštyridsaťtri eur 60/100

Plynoservis Elgas

Obec Bešeňová

21. 8. 2019

20190821

- sieťky proti hmyzu - Obecný úrad - žalúzie - MŠ Bešeňová

0,00 EUR .

Slovekon-Tibor Feketik

Obec Bešeňová

8. 8. 2019

20190808

- Nástenný kalendár obce Bešeňová na rok 2020 A3 - 200ks

174,00 EUR stosedemdesiatštyri eur

CBS spol, s.r.o.

Obec Bešeňová

8. 8. 2019

20190805

- objednávka do FIT PARKU - náhradné diely - trenažér lyžovania a behania

600,00 EUR šesto eur

HEBI VITAL s. r. o.

Obec Bešeňová

1. 8. 2019

2019081

- licencia na program ADOBE ACROBAT na PC

0,00 EUR .

GIGAbit s.r.o.

Obec Bešeňová

30. 7. 2019

20190730

- objednávka Anhydrid betónu do MŠ Bešeňová - 1m3/180,-€ s DPH

1 800,00 EUR jedentisícosemsto eur

TATRY-BETÓN s.r.o.

Obec Bešeňová

23. 7. 2019

20190723

spracovanie žiadosti o podporu dotácie na rok 2020 pre činnosť A3, názov projektu: Zlepšenie kvality

1 080,00 EUR jedentisíc osemdesiat eur

EUPC s.r.o.

Obec Bešeňová

3. 7. 2019

20190703

Výmena obrubníkov pred hotelom Summit v Bešeňovej

0,00 EUR .

RILINE, s.r.o.

Obec Bešeňová

17. 6. 2019

20190617

- Rekonštrukcia tried MŠ Bešeňová - interiérové práce

0,00 EUR .

Milan Protuš

Obec Bešeňová

13. 6. 2019

20190613

- objednávka vretenovej kosačky v zmysle cenovej ponuky zo dňa 30.05.2019

.

JAMP Ilava, s.r.o.

Obec Bešeňová

4. 6. 2019

20190604

- stavebné práce - chodníky Sihoť - I.etapa

0,00 EUR .

Milan Protuš

Obec Bešeňová

22. 5. 2019

20190522

- nádoby na odpad

97,08 EUR deväťdesiatsedem eur 8/100

MEVA-SK, s.r.o.

Obec Bešeňová

17. 4. 2019

20190417

- objednávka dopravy nadrozmerného nákladu - betónovej garáže zo Žilina do Bešeňovej, dňa 23.04.2019

540,00 EUR päťstoštyridsať eur

KUBALA - B.K. šped. s.r.o.

Obec Bešeňová

17. 4. 2019

20190417

- objednávka autožeriavu na vykládku betónovej garáže na utorok 23.04.2019.

0,00 EUR .

STARTECH,s.r.o.

Obec Bešeňová

12. 3. 2019

20190312

nádoby na komunálny odpad

644,20 EUR šestoštyridsaťštyri eur 20/100

MEVA-SK, s.r.o.

Obec Bešeňová

13. 2. 2019

20190213

- POCHOZNÝ ROŠT o rozmeroch 144 cm x 84 cm

0,00 EUR

NALIMA, s.r.o.

Obec Bešeňová

30. 1. 2019

20190130

oprava kovania a doladenia okien/balkónových dverí NBD A,B

0,00 EUR

PROWISS

Obec Bešeňová

25. 1. 2019

20190125

- kontrola a oprava kovania na oknách/balkónových dverách NBD A,B

0,00 EUR

PROWISS

Obec Bešeňová

25. 1. 2019

20190125

- výrobu komentára do aerovizuálnej prehliadky obce Bešeňová

490,00 EUR štyristodeväťdesiat eur

Michal Rostas-SOUNDVISION

Obec Bešeňová

5. 12. 2018

20181205

- objednávka LED STREET LAMP LD-50, výkon 30W

4 680,00 EUR štyritisícšestoosemdesiat eur

LASER media, s.r.o.

Obec Bešeňová

22. 11. 2018

20181122

Objednávka práce valca na miniihrisku v obci Bešeňová

Neuvedené

Technické služby Ružomberok, a.s.

Obec Bešeňová

15. 10. 2018

20181015

objednávka stožiarov a výložníkov

4 790,00 EUR štyritisícsedemstodeväťdesiat eur

AMAKO, spol.s.r.o.

Obec Bešeňová

1. 10. 2018

20181001

objednávka základného rámu na VO

864,00 EUR 864 eur s DPH

AMAKO, spol.s.r.o.

Obec Bešeňová

30. 8. 2018

20180830

- montáž interiérových žalúzií

0,00 EUR .

Slovekon-Tibor Feketik

Obec Bešeňová

27. 8. 2018

20180827

- fotenie OÚ, MŠ, KD dom smútku, kostol, futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, zberný dvor

1 500,00 EUR tisícpäťsto eur

PANOGO s.r.o.

Obec Bešeňová

9. 8. 2018

20180809

- nákup športovej výstroje - Futbalové talenty vyrastajú na Liptove v zmysle CP zo dňa 06.08.2018

3 708,10 EUR tritisícsedemstoosem eur 10/100

DEMI šport plus, s.r.o.

Obec Bešeňová

30. 7. 2018

2018-07-30

oprava asfaltového koberca pred hotelom Galeria ****

2 570,78 EUR dvetisícpätstosedemdesiat eur 78/100

RILINE, s.r.o.

Obec Bešeňová

12. 5. 2017

20170512

MŠ - detské ležadlá

768,60 EUR

Drevokom

Obec Bešeňová

11. 4. 2017

20170411

Voľnočasová zóna – Detské ihrisko Bešeňová – II. etapa

3 548,16 EUR tritisícpäťstoštyridsaťosem EUR 16/100

FLORA SERVIS GROUP s. r. o.

Obec Bešeňová

20170201

Zberný dvor projektový manažér - externé riadenie

1 152,00 EUR

EUROFORMES,a.s.

Obec Bešeňová

20170119

Zberný dvor projektový manažér - externé riadenie

737,28 EUR

EUROFORMES,a.s.

Obec Bešeňová

20160922_1

Vysprávka miestnych komunikácií

0,00 EUR

Správa ciest ŽSK

Obec Bešeňová

20160922

Vysprávka miestnej komunikácie

0,00 EUR

RILINE, s.r.o.

Obec Bešeňová

20160812

Preloženie linky FDSL

39,83 EUR

DataCentrum

Obec Bešeňová

20160523

regálový archívny systém

2 559,60 EUR

Archív Tatry s. r. o. Liptovský Mikuláš

Obec Bešeňová

20160706

interiérové dvere, zárubne

8 126,52 EUR

VDD Orava s. r. o.

Obec Bešeňová

20160713

pretlak pod miestnu komunikáciu

0,00 EUR

Jozef Jackulík - BUIS, Bystrička

Obec Bešeňová

1

Materská škola - okná

4 623,00 EUR

VDD Orava

obec

20150916

fitness prvky

907,00 EUR

HEBI VITAL s. r. o.

obec

20151215

exteriérové prvky

2 957,02 EUR

FLORA SERVIS GROUP s. r. o.

obec

20160425

Spracovanie ŽoNFP Zberný dvor

1 200,00 EUR

EUROFORMES a. s.

obec

20160622

rozhlas a príslušenstvo

3 080,89 EUR

MK hlas, s. r. o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

VÝVOZ ODPADOV

Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5
6
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
21
22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

3D vizualizácia

Obec Bešeňová

Riešenie migračných výziev v obci Bešeňová

Novostavba tribúny

Všešportový areál Bešeňová II. etapa

.

Vybudovanie zberného dvora v obci Bešeňová

Aerovizuálna prehliadka obce

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:235
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1633891

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 3. 3. 2024
zamračené 11 °C 6 °C
pondelok 4. 3. slabý dážď 13/6 °C
utorok 5. 3. slabý dážď 8/5 °C
streda 6. 3. zamračené 9/2 °C

Farské oznamy