Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19.05.2020

20200518

plastové nádoby na komunálny odpad

508,80 EUR päťstoosem eur 80/100

MEVA-SK, s.r.o.

Obec Bešeňová

14.05.2020

20200407

- vytýčenie kábla, vodné elektrárne Trenčín pre vodnú stavbu Liptovská Mara a prečerpávač ku vodnej…

0,00 EUR .

Energotel, a.s.

Obec Bešeňová

28.04.2020

20200428

- betónové oplotenie na cintorín

0,00 EUR .

Profil Invest Slovensko

Obec Bešeňová

27.04.2020

20200427

- monitoring čerpania dotácií a NFP

918,00 EUR deväťstoosemnásť eur

EUPC s.r.o.

Obec Bešeňová

01.04.2020

20200401

- aerovideo, typ C 2020

214,80 EUR dvestoštrnásť eur 80/100

CBS spol, s.r.o.

Obec Bešeňová

30.03.2020

20200330

- objednávka stožiarov, výložníkov a rámov na verejné osvetlenie

9 012,00 EUR deväťtisícdvanásť EUR

AMAKO, spol.s.r.o.

Obec Bešeňová

26.03.2020

20200326

- spracovanie následnej MS č. 2 v rámci projektu - Vybudovanie zberného dvoru

360,00 EUR tristošesťdesiat Eur

EUPC s.r.o.

Obec Bešeňová

03.02.2020

20200203

Vypracovanie znaleckého posudku na OCÚ

.

Ing.Zuzana Benčová

Obec Bešeňová

15.11.2019

2019042

- prestrešenie na Zbernom dvore na elektroodpad

9 842,50 EUR deväťtisícosemstoštyridsaťdva eur 50/100

BOFE, s.r.o.

Obec Bešeňová

18.10.2019

20191018

- objednávka znaleckého posudku - vodovod v časti IBV Sihoť - vetva 4

0,00 EUR .

Ing. Peter Caban

Obec Bešeňová

17.09.2019

20190916

- výstavba autobusovej zastávky v obci Bešeňová s názvom Centrum na parcele C KN 273

1 224,32 EUR jedentisícdvestodvadsaťštyri eur 32/100

Milan Protuš

Obec Bešeňová

23.08.2019

20190823

- odbornú skúšku technických zariadení elektrických kotlov v NBD D

243,60 EUR dvestoštyridsaťtri eur 60/100

Plynoservis Elgas

Obec Bešeňová

21.08.2019

20190821

- sieťky proti hmyzu - Obecný úrad - žalúzie - MŠ Bešeňová

0,00 EUR .

Slovekon-Tibor Feketik

Obec Bešeňová

08.08.2019

20190808

- Nástenný kalendár obce Bešeňová na rok 2020 A3 - 200ks

174,00 EUR stosedemdesiatštyri eur

CBS spol, s.r.o.

Obec Bešeňová

08.08.2019

20190805

- objednávka do FIT PARKU - náhradné diely - trenažér lyžovania a behania

600,00 EUR šesto eur

HEBI VITAL s. r. o.

Obec Bešeňová

01.08.2019

2019081

- licencia na program ADOBE ACROBAT na PC

0,00 EUR .

GIGAbit s.r.o.

Obec Bešeňová

30.07.2019

20190730

- objednávka Anhydrid betónu do MŠ Bešeňová - 1m3/180,-€ s DPH

1 800,00 EUR jedentisícosemsto eur

TATRY-BETÓN s.r.o.

Obec Bešeňová

23.07.2019

20190723

spracovanie žiadosti o podporu dotácie na rok 2020 pre činnosť A3, názov projektu: Zlepšenie…

1 080,00 EUR jedentisíc osemdesiat eur

EUPC s.r.o.

Obec Bešeňová

03.07.2019

20190703

Výmena obrubníkov pred hotelom Summit v Bešeňovej

0,00 EUR .

RILINE, s.r.o.

Obec Bešeňová

17.06.2019

20190617

- Rekonštrukcia tried MŠ Bešeňová - interiérové práce

0,00 EUR .

Milan Protuš

Obec Bešeňová

13.06.2019

20190613

- objednávka vretenovej kosačky v zmysle cenovej ponuky zo dňa 30.05.2019

.

JAMP Ilava, s.r.o.

Obec Bešeňová

04.06.2019

20190604

- stavebné práce - chodníky Sihoť - I.etapa

0,00 EUR .

Milan Protuš

Obec Bešeňová

22.05.2019

20190522

- nádoby na odpad

97,08 EUR deväťdesiatsedem eur 8/100

MEVA-SK, s.r.o.

Obec Bešeňová

17.04.2019

20190417

- objednávka dopravy nadrozmerného nákladu - betónovej garáže zo Žilina do Bešeňovej, dňa 23.04.2019

540,00 EUR päťstoštyridsať eur

KUBALA - B.K. šped. s.r.o.

Obec Bešeňová

17.04.2019

20190417

- objednávka autožeriavu na vykládku betónovej garáže na utorok 23.04.2019.

0,00 EUR .

STARTECH,s.r.o.

Obec Bešeňová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK