Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.03.2019

Kúpna zmluva

20190313

744,25 EUR sedemstoštyridsaťštyri eur 25/100

Obec Bešeňová

Jozef Trnovský

13.03.2019

Kúpna zmluva

20190313

1 200,00 EUR jedentisícdvesto eur

Obec Bešeňová

Ivan Šípoš

11.03.2019

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

20190311

78,00 EUR Sedemdesiatosemeur 00/100

Obec Bešeňová

TOPSET Solutions, s.r.o.

01.03.2019

Nájomné zmluvy

20190301

0,00 EUR .

Nájomníci bytového domu D

Obec Bešeňová

01.03.2019

Zmluva o spolupráci

20190301

260,00 EUR dvestošesťdesiat eur

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Bešeňová

01.03.2019

Zmluva o poskytnutí služby

20190301

400,00 EUR Štyristoeur 00/100

Obec Bešeňová

Houston, s.r.o.

26.02.2019

Dodatok k Zmluve o mediálnej službe

20190226

133,00 EUR jedenstotridsaťtri EUR

Obec Bešeňová

SPOLOČNÍK, s.r.o.

26.02.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve

Dodatok č. 1

1 051 688,00 EUR jedenmilión päťdesiatjedentisíc šestoosemdesiatosem EUR

Obec Bešeňová

UTILITIES s.r.o.

20.02.2019

Mandátna zmluva

20190220

296,00 EUR dvestodeväťdesiatšesť eur

TENDERnet s. r. o.

Obec Bešeňová

18.02.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

20190218

30,00 EUR tridsať eur

Obec Bešeňová

Slovak Telekom, a.s.

23.01.2019

Kúpno-predajná zmluva

20190123

150,00 EUR jedenstopäťdesiat eur

Ing. Patrik Žiak

Obec Bešeňová

15.01.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

20190115

200,79 EUR dvesto eur 79/100

Centrum voľného času Elán

Obec Bešeňová

04.01.2019

Záložná zmluva

500/254/2017

697 000,00 EUR šestodeväťdesiatsedem tisíc 38/100

Obec Bešeňová

TREOS, s.r.o.

01.01.2019

Nájomné zmluvy -predĺženie

20190101

0,00 EUR .

Nájomníci bytového domu B

Obec Bešeňová

01.01.2019

Nájomné zmluvy-predĺženie

20190101

0,00 EUR .

Nájomníci bytového domu A

Obec Bešeňová

31.12.2018

Kúpna zmluva

20181231

315,00 EUR tristopätnásť eur

Obec Bešeňová

Anna Lukáčová

06.12.2018

Kúpna zmluva

20181206

1 392,00 EUR jedentisíctristodeväťdesiatdva EUR

Obec Bešeňová

Roman Šiška

27.11.2018

Zmluva o manažmente projektu

20181126

0,00 EUR

Obec Bešeňová

MP Profit PB,s.r.o.

21.11.2018

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-484/2018

KRHZ-ZA-484/2018

.

Obec Bešeňová

SR zastúpená Ministerstvom vnútra SR

07.11.2018

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

20181107

Neuvedené

Obec Bešeňová

UTILITIES s. r. o.

25.10.2018

Kúpna zmluva k pozemkom

2018-10-25

21 615,00 EUR dvadsaťjedentisíc šesťstopätnásť eur

Obec Bešeňová

TREOS, s.r.o.

25.10.2018

Kúpna zmluva k stavbám

20181025

651 055,00 EUR šestopäťdesiatjedentisícpäťdesiatpäť

Obec Bešeňová

TREOS, s.r.o.

23.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu

311/2018

3 800,00 EUR

Obec Bešeňová

Úrad vlády SR

12.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

2018/10/12

2 020,08 EUR dvetisícdvadsať eur 8/100

ZŠ a MŠ Liptovská Teplá

Obec Bešeňová

09.10.2018

Skupinové poistenie

4801901884

53,36 EUR pätdesiattri eur 36/100

Obec Bešeňová

Komunálna poisťovňa, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK