Bešeňová - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 9 .2020

Dodatok č.4 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve

Dodatok č.4 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve

96 545,30 EUR Deväťdesiatšesťtisícpäťstoštyridsaťpäťeur 30/100

Obec Bešeňová

UTILITIES s.r.o.

22. 9 .2020

Zámenná zmluva

550/2020/OSMaI

.

Obec Bešeňová

Žilinský samosprávny kraj

18. 9 .2020

Kúpna zmluva

20200918

4 435,00 EUR štyritisícštyristotridsaťpäť EUR

Obec Bešeňová

Ing. Milan Gažík

16. 9 .2020

Záložná zmluva

500/142/2020

178 308,00 EUR stosedemdesiatosemtisíc tristoosem EUR

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

16. 9 .2020

Záložná zmluva

500/148/2020

189 592,00 EUR stoosemdesiatdeväťtisíc päťstodeväťdesiatdva EUR

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

19. 8 .2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

0115-PRB/2020

41 940,00 EUR štyridsaťjedentisíc deväťstoštyridsať EUR

Obec Bešeňová

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

19. 8 .2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

0114-PRB/2020

324 000,00 EUR tristodvadsaťštyritisíc EUR

Obec Bešeňová

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

19. 8 .2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

0113-PRB/2020

41 340,00 EUR štyridsaťjedentisíc tristoštyridsať EUR

Obec Bešeňová

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

19. 8 .2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

0112-PRB/2020

324 000,00 EUR tristodvadsaťštyritisíc EUR 0/100

Obec Bešeňová

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

14. 8 .2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

.

REGION LIPTOV Oblastná organizácia cestovného ruchu

Obec Bešeňová

12. 8 .2020

Zmluva o úvere

500/144/2020

756 000,00 EUR sedemstopäťdesiatšesťtisíc EUR

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

12. 8 .2020

Zmluva o úvere

500/146/2020

47 090,00 EUR štyridsaťsedemtisíc deväťdesiat EUR

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

12. 8 .2020

Zmluva o úvere

500/148/2020

145 840,00 EUR stoštyridsaťpäťtisíc osemstoštyridsať EUR

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

12. 8 .2020

Zmluva o úvere

500/140/2020

756 000,00 EUR sedemstopäťdesiatšesťtisíc EUR

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

12. 8 .2020

Zmluva o úvere

500/142/2020

137 160,00 EUR stotridsaťsedemtisíc stošesťdesiat EUR

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

12. 8 .2020

Zmluva o úvere

500/141/2020

46 980,00 EUR štyridsaťšesťtisíc deväťstoosemdesiat EUR

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

22. 7 .2020

Zmluva o prevode obchodného podielu na osobu, ktorá nie je spoločníkom spoločnosti

20200721

38 725,96 EUR tridsaťosemtisícsedemstodvadsaťpäť EUR 96/100

Obec Bešeňová

Poľnohospodárske družstvo Likavka

21. 7 .2020

Zmluva o prevode obchodného podielu na osobu, ktorá nie je spoločníkom spoločnosti

20200721

135 896,46 EUR stotridsaťpäťtisícosemstodeväťdesiatšesť EUR 46/100

Obec Bešeňová

AGRIA Liptovský Ondrej

21. 7 .2020

Zmluva o prevode obchodného podielu na osobu, ktorá nie je spoločníkom spoločnosti

20200721

60 677,22 EUR šesťdesiattisícšestosedemdesiatsedem EUR 22/100

Obec Bešeňová

Roľnícke družstvo Hybe

21. 7 .2020

Zmluva o prevode obchodného podielu na osobu, ktorá nie je spoločníkom spoločnosti

20200721

22 421,14 EUR dvadsaťdvatisícštyristodvadsaťjeden EUR 14/100

Obec Bešeňová

Roľnícke družstvo Dovalovo

21. 7 .2020

Zmluva o prevode obchodného podielu na osobu, ktorá nie je spoločníkom spoločnosti

20200721

26 979,20 EUR dvadsaťšesťtisícdeväťstosedemdesiatdeväť EUR 20/100

Obec Bešeňová

Roľnícke družstvo Liptovská Kokava

21. 7 .2020

Zmluva o prevode obchodného podielu na osobu, ktorá nie je spoločníkom spoločnosti

20200721

128 944,30 EUR stodvadsaťosemtisícdeväťstoštyridsaťštyri EUR 30/100

Obec Bešeňová

Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch

21. 7 .2020

Zmluva o prevode obchodného podielu na osobu, ktorá nie je spoločníkom spoločnosti

20200721

42 142,90 EUR Štyridsaťdvatisícstoštyridsaťdva EUR 90/100

Obec Bešeňová

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši

21. 7 .2020

Zmluva o prevode obchodného podielu na osobu, ktorá nie je spoločníkom spoločnosti

20200721

61 396,42 EUR Šesťdesiatjedentisíctristodeväťdesiatšesť EUR

Obec Bešeňová

Poľnohospodárske družstvo Lisková - Sliače

21. 7 .2020

Zmluva o prevode obchodného podielu na osobu, ktorá nie je spoločníkom spoločnosti

20200721

46 148,00 EUR štyridsaťšesťtisícstoštyridsaťosem EUR

Obec Bešeňová

Poľnohospodárske družstvo Ludrová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 344