Bešeňová - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
9. 5. 2022

ZMLUVA č.322 0632 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

ZMLUVA č.322 0632

3 000,00 EUR Tritisíc eur 00/100

Obec Bešeňová

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

14. 4. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 500/146/2020

Dodatok č. 1 k 500/146/2020

Neuvedené

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

14. 4. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 500/144/2020

Dodatok č. 1 k 500/144/2020

Neuvedené

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

30. 3. 2022

Mandátna zmluva

20220330

70,00 EUR Sedemdesiat EUR 00/100

Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult

Obec Bešeňová

29. 3. 2022

Kúpna zmluva č.20220329

20220329

153 000,00 EUR Jednostopäťdesiattritisíc EUR 00/100

UNIKONT SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Obec Bešeňová

23. 3. 2022

Dodatok č. 6 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve

202203231

Neuvedené

Obec Bešeňová

Utilities s.r.o.

23. 3. 2022

Kúpna zmluva k stavbám

20220323

1 197 024,00 EUR jedenmiliónjedenstostodeväťdesiatsedemtisícdvadsaťštyri

Obec Bešeňová

Utilities s.r.o.

22. 3. 2022

Kúpna Zmluva

20220321

99,00 EUR deväťdesiat deväť

Obec Bešeňová

Anna Mrázová

4. 3. 2022

Dodatok č. 1 ku KZ k stavbám

20220304

Neuvedené

Obec Bešeňová

UTILITIES s.r.o.

28. 2. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí CVČ ELÁN

20220228

328,98 EUR Tristodvadsaťosemeur 98/100

Mesto Ružomberok

Obec Bešeňová

22. 2. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na centrálny register zmlúv

CRZ-164-02-2022-SK

135,00 EUR Jednostotridsaťpäť EUR 00/100

Obec Bešeňová

Galileo Corporation s. r. o.

18. 2. 2022

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

202112-ZoPZO-2386

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

14. 2. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

20220214

1 676,88 EUR Jedentisícšesťstosedemdesiatšesť EUR 88/100

ZŠ a MŠ Liptovská Teplá

Obec Bešeňová

25. 1. 2022

Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností

20220125

1 567,50 EUR Jedentisícpäťstošesťdesiat sedem EUR 50/100

Obec Bešeňová

Katarína Čelestiaková

25. 1. 2022

Zmluva o grantovom účte

20220124

Neuvedené

Obec Bešeňová

Prima banka Slovensko a.s

27. 12. 2021

Zmluva o spolupráci

20211227

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Tatry mountain resorts,a.s.

22. 12. 2021

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

20211222

900,00 EUR Deväťsto eur 00/100

TORVO SK s.r.o.

Obec Bešeňová

20. 12. 2021

Nájomná zmluva

20211220

2 191,59 EUR

Obec Bešeňová

UTILITIES s.r.o.

17. 12. 2021

Zmluva o dielo

12/2021

11 760,00 EUR

Obec Bešeňová

Ing. arch. Katarína Konfálová - PROARCH

17. 12. 2021

Mandátna zmluva

20211217

5 400,00 EUR

Obec Bešeňová

Ing. arch. Beáta Mikušová

15. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

E167 08U02

148 200,00 EUR

Obec Bešeňová

Environmentálny fond

13. 12. 2021

Záložná zmluva č.500/221/2019

500/221/2019

.

UTILITIES s.r.o.

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

13. 12. 2021

Záložná zmluva č.500/220/2019

500/220/2019

0,00 EUR .

UTILITIES s.r.o.

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

6. 12. 2021

Dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie č. 0080-PRB/2019

0080-PRB/2019

Neuvedené

Obec Bešeňová

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie č. 0079-PRB/2019

0079-PRB/2019

Neuvedené

Obec Bešeňová

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 429