Bešeňová - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

KronikaKronika obce je vždy cenným prameňom informácií o živote v obci v predchádzajúcich rokoch. Je akýmsi obzretím sa za minulosťou a mnohokrát dáva aj možnosti ďalšieho smerovania obce. Obce, v ktorých boli dobrí kronikári už v období prvej Československej republiky, majú k dispozícii jedinečný materiál pre štúdium svojich dejín. Táto skutočnosť môže byť ešte znásobená aj existenciou kroník, či zápisníc iných inštitúcií a organizácií v obci – školy, spolky a iné.

Bešeňová nemá šťastie a kronika z obdobia prvej republiky sa žiaľ nezachovala a nezachovala sa ani staršia školská kronika, ktorá bola v minulosti zničená.

KronikaPosledný záznam o obecnej kronike je z roku 1938 (nachádzala sa u správcu školy) pri odovzdávaní úradu novému starostovi obce. Zachovali sa však veľmi cenné zápisnice a spisový materiál bývalej Liptovskej župy a Slúžnovského úradu v Ružomberku, ktoré sú v správe Štátneho archívu v Bytči a Obvodného notárskeho úradu v Liptovskej Teplej, Školských inšpektorátov v Liptovskom Mikuláš a Ružomberku, Okresného úradu v Ružomberku, Miestneho národného výboru v Bešeňovej a ďalších inštitúcií v správe Štátneho archívu v Bytči, pobočky Liptovský Mikuláš. Množstvo archívnych dokumentov sa skrýva v Maďarsku, najmä v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti. Ani v období rokov 1945-1990 sa kronika v obci neviedla. Existovala len pamätná kniha Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ).

Zo spomínaných dôvodov a po iniciovaní starostom obce Ing. Martinom Baranom som súhlasil, že kroniku napíšem dodatočne od prvej písomnej zmienky o obci až do roku 1990. Údaje na nasledujúcich stránkach sú vypisované z dostupných archívnych dokumentov, takže nie vždy sú ucelené a môžu tam niektoré menej dôležité udalosti chýbať. Snažil som sa však aj napriek tomu podať ucelený obraz o vývoji života v jednej malej liptovskej obci od stredoveku až po prah 21. storočia.


PhDr. Peter Vítek,
kronikár obce

Kronika

kronika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,94 MB