Bešeňová - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

IČO: 00315095 DIČ: 2020589538

Kód obce: 510301

Bankové spojenie

Bežný účet obce: 1634447001/5600, IBAN: SK26 5600 0000 0016 3444 7001
Účet pre NBD A (nájom,VF za vodu,...): 1634449015/5600, IBAN: SK65 5600 0000 0016 3444 9015
Účet pre NBD B (nájom,VF za vodu,...): 1634442016/5600, IBAN: SK82 5600 0000 0016 3444 2016
Účet pre NBD C (nájom,VF za vodu,...): 1634446017/5600, IBAN: SK16 5600 0000 0016 3444 6017
Účet pre NBD D (nájom,VF za vodu,...): 1634443019/5600, IBAN: SK64 5600 0000 0016 3444 3019
Účet pre NBD E (nájom,VF za vodu,...): 1634448020/5600, IBAN: SK61 5600 0000 0016 3444 8020
Účet pre NBD F (nájom,VF za vodu,...): 1634445022/5600, IBAN: SK12 5600 0000 0016 3444 5022
Účet pre NBD G (nájom,VF za vodu,...): 1634449023/5600, IBAN: SK43 5600 0000 0016 3444 9023

Adresa

Ladislava Pudiša 66/2
034 83, Bešeňová