Bešeňová - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Bešeňová 66
034 83, Bešeňová

IČO: 00315095 DIČ: 2020589538

Kód obce: 510301

Bankové spojenie

Bežný účet obce: 1634447001/5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)
Účet pre NBD (nájom,VF za vodu,...): 1634448012/5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)

Adresa

Bešeňová 66
034 83, Bešeňová
Hlavná, Návštevné