#
#
#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Publicita projektu BD 12 b.j

NBD D

Vybudovanie zberného dvora v obci Bešeňová

logozberny dvor

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 6
DNES: 577
TÝŽDEŇ: 1174
CELKOM: 421887

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Mobilná verzia

mobilná verzia www

Obsah

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

 

Obec Bešeňová  je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejným obstarávateľom, a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

 

Verejný obstarávateľ:       Obec Bešeňová

Sídlo:                                   Bešeňová č. 25, 034 83  

Štatutárny zástupca:         Ing. Martin Baran, starosta obce

Číslo účtu - IBAN:                SK26 5600 0000 0016 3444 7001

BIC/SWIFT kód:                   KOMASK2X

IČO:                                     00315095

DIČ:                                     2020589538

IČ DPH:                                nie je platiteľom DPH

Telefón:                               +421 044 43 92 441         

FAX:                                    +421 044 43 92 441      

Bankové spojenie:               Prima banka Slovensko a. s.

 

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

 

1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk.

 

2. zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je

dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk.

 

3. zákazky podprahové podľa § 99 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zverejňuje vo vestníku – www.uvo.gov.sk , ako aj vo svojom profile na svojej webovej stránke.

 

4. zákazky s nízkymi hodnotami zverejňuje vo svojom profile ak to okolnosti hospodárnosti a efektívnosti v súlade so smernicou predmet obstarania umožňuje.

 

Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:

1. verejná súťaž (VS)

2. užšia súťaž (US)

3. rokovacie konanie (RK)

4. súťažný dialóg (SD)