Navigácia

Obsah

Schválený uzemný plán obce Bešeňová

- čistopis 

 

Schválený Územný plán obce Bešeňová - dňa: 12.12.2019

Uznesenie č. : 2019/06/10 - na stiahnutie

 

Schválené VZN č. 4/2019 o záväzných častiach Územného plánu obce Bešeňová - dňa 12.12.2019 na stiahnutie

Uznesenie č. : 2019/06/11 - na stiahnutie

 

Grafická časť:

01 - Širšie vzťahy - na stiahnutie

02 - Záujmové územie - na stiahnutie

03 - Komplexný výkres - na stiahnutie

04 - Doprava - na stiahnutie

05 - Vodné hospodárstvo - na stiahnutie

06 - Energetika - na stiahnutie

07 - Záber PP - na stiahnutie

08 - Ochrana prírody - na stiahnutie

 

Textová časť:

Schéma VPS - na stiahnutie

ÚPNO Bešeňová 13.09.2019  - Čistopis - na stiahnutie