Navigácia

Obsah

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE BEŠEŇOVÁ NA ROKY 2016 – 2021

 

Názov:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Bešeňová na roky 2016-2021

Územné vymedzenie:

Obec Bešeňová

Kód kat. územia:

802816

Územný plán obce schválený áno/nie:

nie

Dátum schválenia PHSR:

PHSR obce Bešeňová na obdobie 2016-2021 schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Bešeňovej č. 2016/03/04 dňa 27.04.2016

Dátum platnosti:

do 31.12.2021

Verzia:

1.0

Dátum spracovania:

2015

Spracovateľ:

OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov