Navigácia

Obsah

Vážení návštevníci našej internetovej stránky,

ako starosta obce Bešeňová Vás vítam na našej internetovej stránke a verím, že si tu každý z Vás nájde práve tú svoju zaujímavú časť či informáciu, lebo práve to je náš zámer - poskytnúť Vám možnosť pozrieť sa na našu obec ako na zaujímavý, rôznorodý celok. Bešeňová je malá obec, ktorá sa nachádza v centre turisticky atraktívneho regiónu Liptov. Sme známi hlavne vďaka termálnym prameňom a Vodnému parku Bešeňová.

Novinky

25.02.2020

Obecný úrad bude v stredu 26.02.2020 od 09:00 hod. ZATVORENÝ

Obecný úrad bude zatvorený dňa 26.2.2020 (streda) od 09:00 hod. z dôvodu kompletovania projektu.

Detail Aktuality

25.02.2020

Pošta v Liptovskej Teplej bude dňa 25.02.2020 z prevádzkových dôvodov zatvorená od 13:45h do 14:30h.

Oznamujeme občanom, že pošta v Liptovskej Teplej bude dňa 25.02.2020 z prevádzkových dôvodov zatvorená od 13:45h do 14:30h.

Detail Aktuality

19.02.2020 - 06.03.2020

Stavebné povolenie - Stredoslovenská Distribučná, a.s.

Detail Úradná tabuľa

10.02.2020 - 26.02.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR

Detail Úradná tabuľa

23.01.2020

Tlačivo "Daň za ubytovanie"

Stiahnuť Prílohy k VZN o miestnych daniach a poplatkoch

01.01.2020

REGISTRÁCIA UBYTOVATEĽOV

Od 01.01.2020 je platné nové VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a poplatok za rozvoj, a je potrebná registrácia ubytovateľov (platiteľ dane). Platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, poskytujúceho odplatné prechodné ubytovanie, je povinný sa zaregistrovať na obecnom úrade Bešeňová do 7 dní odo dňa začatia prevádzky ubytovacieho zariadenia, alebo do 7 dní od účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia. Správca dane pridelí platiteľovi dane registračné číslo a vydá registrovanému platiteľovi dane tabuľu registrovaného platiteľa dane za ubytovanie, ktorým je platiteľ dane povinný označiť miesto poskytnutia odplatného prechodného ubytovania alebo ubytovacie zariadenie vyvesením tak, aby bolo možné túto tabuľu vidieť z verejného priestranstva. Správca dane pridelí registračné číslo na každé ubytovacie zariadenie platiteľa dane. Ak si platiteľ dane nesplní svoju povinnosť o vyvesení registračného čísla, je povinný uhradiť správcovi dane pokutu vo výške 15,00 Eur a to aj opakovane v prípade sústavného porušovania. Platiteľ dane je povinný plniť si svoju povinnosť chrániť pridelenú registračnú tabuľu a pridelenú registračnú kartu pred poškodením, stratou a odcudzením. V prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia tabule registrovaného platiteľa dane, nahlási túto skutočnosť platiteľ dane u správcu dane bezodkladne. V takomto prípade správca dane pridelí platiteľovi dane nové registračné číslo a vydá platiteľovi dane novú registračnú tabuľu a platiteľ dane je povinný uhradiť správcovi dane náhradu v sume 15,00 EUR. V prípade opakovaného nastávania sa takejto skutočnosti náhrada je dvojnásobná.

Detail Všeobecné informácie