Navigácia

Obsah

Elektronické ščítanie obyvateľov 2021 

 

- uskutoční sa od 15.02.2021 do 31.03.2021. 

 

!!! Žiadame občanov aby sa elektronicky sčítali prostredníctvom elektronického formuláru.  Nakoľko od 01.04.2021 sa bude realizovať asistované sčítanie obyvateľov ale prioritne pre obyvateľov digitálne vylúčených - bez internetu, seniorov, osamelých seniorov. !!!

 

Podľa zákona o sčítaní môže obec udeliť sankciu vo výške 25 do 250 Eur obyvateľovi, ktorý sa nesčíta do 31.03.2021.

 

Informatívne video k sčítaniu - 

 

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické samosčítanie obyvateľov realizuje od 15.  2.  2021 do 31.  3.  2021.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Elektronické samosčítanie v období pandémie je najbezpečnejšie. Z toho dôvodu sa kladie dôraz na sčítanie obyvateľov, ktorí sa nemôžu elektronicky sčítať sami, aby využili možnosť sčítať sa s pomocou inej osoby, najmä blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti, pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia vyplnením formulára na www.scitanie.sk.

Obyvatelia, ktorí sa nemôžu sčítať elektronicky sami, ani s pomocou blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej domácnosti (napr. seniori, imobilní, zdravotné postihnutí, digitálne vylúčení a pod.) môžu využiť asistované sčítanie, ktoré sa bude realizovať od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021.

Na obecnom úrade v Bešeňovej bude zriadené kontaktné miesto v kancelárii, kde so sčítaním bude obyvateľom pomáhať stacionárny asistent. Prevádzkové hodiny kontaktného miesta budú včas zverejnené.

Kontaktná osoba je Nikola Baranová, tel.: 0948/688 993

Kontaktná osoba navštívi aj domácnosť obyvateľa a sčíta ho v prípade, že o takúto službu požiada.


Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.


V praxi to znamená, že ak sa narodí dieťa po polnoci 1. januára 2021, nesčítava sa.

 

VZOR sčítacieho formulára - tu stiahnúť (4.94 MB)