Navigácia

Obsah

Stavebná činnosť

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné a stavebné konanie - SSE Adresa zaslania žiadosti: SSE a.s., Dolný Kubín, Bysterecká 1821, 026 01 Dolný Kubín

ziadost_sse.rtf Stiahnuté: 509x

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné a stavebné konanie - SPP Adresa zaslania žiadosti: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Štúrova 3520 031 01 Liptovský Mikuláš

ziadost_spp.rtf Stiahnuté: 432x

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné a stavebné konanie - SVS Adresa zaslania žiadosti: Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. Pri Váhu 6 034 01 Ružomberok

ziadost_svs.rtf Stiahnuté: 550x

Žiadosť o vyjadrenia k existujúcim vedeniam - Orange Slovensko a.s Adresa zaslania žiadosti: Orange Slovensko a.s Prievozská 6/A 821 09 Bratislava

ziadost_orange.rtf Stiahnuté: 446x

Žiadosť o vyjadrenia k existujúcim vedeniam - T-COM a.s Adresa zaslania žiadosti: T-COM a.s. Odd. technickej dokumentácie M.M.Hodžu 7 031 48 Liptovský Mikuláš Kontaktná osoba na vysunutom pracovisku v Lipt. Mikuláši : p. Krajčuška, telefón 044/ 55 2

ziadost_t_com.rtf Stiahnuté: 451x

Žiadosť o vyjadrenia k existujúcim vedeniam - T-MOBILE a.s Adresa zaslania žiadosti: T-MOBILE odd. technickej dokumentácie Vajnorská 100/A 831 03 Bratislava

ziadost_tmobile.rtf Stiahnuté: 469x

Žiadosť o vyjadrenia k existujúcim vedeniam - SE a.s Adresa zaslania žiadosti: SE a.s. závod Vodné elektrárne Trenčín Soblahovská 2 911 69 Trenčín

ziadost_se.rtf Stiahnuté: 543x

Návrh na územné rozhodnutie

navrh_na_uzemne_rozhodnutie.rtf Stiahnuté: 651x

Návrh na kolaudáciu stavby

navrh_na_kolaudaciu_stavby.rtf Stiahnuté: 852x

Vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby o zabezpečovaní odborného vedenia stavby

vyhlasenie_stavebneho_dozoru.rtf Stiahnuté: 1542x

Návrh na vydanie povolenia zmeny stavby

navrh_na_vydanie_povolenia_zmeny_v_uzivani_stavby.rtf Stiahnuté: 685x

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby.rtf Stiahnuté: 413x

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby.rtf Stiahnuté: 693x

Žiadosť o povolenie umiestnenia reklamného zariadenia

ziadost_o_povolenie_reklamneho_zariadenia.rtf Stiahnuté: 481x

Ohlásenie stavebnej úpravy

ohlasenie_stavebnej_upravy.rtf Stiahnuté: 496x

Zoznam adries dotknutých orgánov

adresar.rtf Stiahnuté: 538x

Stránka

  • 1