Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.10.2019

Kúpna zmluva

20191020

108,00 EUR stoosem eur

Obec Bešeňová

Monika Jacková

30.09.2019

Darovacia zmluva

20190930

200,00 EUR dvesto eur

Občianske združenie Castrum Liptov

Obec Bešeňová

27.09.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.:201912691

20190927

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Disig, a.s.

19.09.2019

Skupinové poistenie - MŠ deti

4801901912

51,04 EUR Päťdesiatjedeneur 04/100

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Bešeňová

09.09.2019

Dodatok č.1 k servisnej zmluve

00315095/000/2019

92,00 EUR deväťdesiatdva eur

INISOFT s.r.o.

Obec Bešeňová

06.09.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve

Dodatok č. 2

1 043 945,30 EUR .

Obec Bešeňová

UTILITIES s.r.o.

06.09.2019

Darovacia zmluva

20190906

100,00 EUR sto eur

Obec Partizánska Ľupča

Obec Bešeňová

04.09.2019

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela č. 1/2019

1/2019

1 000,00 EUR jedentisíc eur

Obec Bešeňová

ArcheológiaSK s.r.o.

27.08.2019

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA-01-8-2019-SK

996,00 EUR deväťstodeväťdesiatšesť eur

Obec Bešeňová

Galileo Corporation s. r. o.

01.07.2019

Kúpna zmluva

20190701

1 000,00 EUR jedentisíc eur

Obec Bešeňová

Jozef Ivák

25.06.2019

Zmluva č. 0079-PRB/2019 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

0079-PRB/2019

272 970,00 EUR dvestosedemdesiatdvatisíc deväťstosedemdesiat eur

Obec Bešeňová

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

25.06.2019

Zmluva č. 0080-PRB/2019 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

0080-PRB/2019

29 770,00 EUR dvadsaťdeväťtisíc sedemstosedemdesiat eur

Obec Bešeňová

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

07.06.2019

Kúpna zmluva

20190607

5 000,00 EUR päťtisíc eur

Obec Bešeňová

Jolana Horváthová

06.06.2019

Zmluva o úvere

500/221/2019

29 770,00 EUR dvadsaťdeväťtisíc sedemstosedemdesiat eur

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

06.06.2019

Zmluva o úvere

500/220/2019

636 930,00 EUR šestotridsaťšesťtisíc eur devätstotridsať eur

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

05.06.2019

Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva

20190605

0,00 EUR

Obec Bešeňová

Fresco plus s.r.o.

31.05.2019

Darovacia zmluva

20/5/2019

33,54 EUR tridsaťtri eur 54/100

Obec Bešeňová

MONDI SCP, a.s.

27.05.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9003101649

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

SSE, a. s.

27.05.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9003101655

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

SSE, a. s.

12.05.2019

Kúpna zmluva

20190512

108,00 EUR stoosem eur

Obec Bešeňová

Monika Jacková

01.05.2019

Autorská zmluva

20190501

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

RNDr. Peter Koleda, PhD.

Obec Bešeňová

24.04.2019

Kúpna zmluva

20190424

2 810,00 EUR dvetisícosemstodesať eur

Obec Bešeňová

Tomáš Remenár

23.04.2019

Kúpna zmluva

20190423

550,00 EUR päťstopäťdesiat eur

Obec Bešeňová

Pavol Ďuroška

17.04.2019

Záložná zmluva

0136-PRB/2017/ Z

191 100,00 EUR jedenstodeväťdesiatjedentisíc sto eur

Obec Bešeňová

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

17.04.2019

Zmluva o reklame č. 21/18/Rk/R

21/18/Rk/R

20,00 EUR dvadsať eur

Súkromná základná umelecká škola Jánoš

Obec Bešeňová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: