Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.05.2020

Kúpna zmluva

20200513

18 444,80 EUR osemnásťtisícštyristoštyridsaťštyri eur 80/100

Gigabit s. r. o.

Obec Bešeňová

13.05.2020

Kúpna zmluva

20200513

18 444,80 EUR osemnásťtisícštyristoštyridsaťštyri eur 80/100

GIGAbit s.r.o.

Obec Bešeňová

30.04.2020

Zmluva o nájme bytu

20200430

86,00 EUR .

Mária Janigová

Obec Bešeňová

27.04.2020

Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov

20200427

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Falck záchranná a. s.

23.04.2020

Zmluva o dielo

20200414

63 968,64 EUR šesťdesiattritisíc deväťstošesťdesiatosem eur 64/100

Benet Sport, s.r.o.

Obec Bešeňová

24.02.2020

Kúpna zmluva k nehnuteľnosti II.

II.

145 845,00 EUR jednostoštyridsaťpäťtisíc osemstoštyridsaťpäť eur

Obec Bešeňová

Nataša Pružinská, Mgr. PhDr. Mikuláš Čelko, Ing. Mária Schlée, PhDr. Alžbeta Vlčková

24.02.2020

Kúpna zmluva k nehnuteľnosti I.

I.

137 165,00 EUR jedenstotridsaťsedemtisíc jednostošesťdesiatpäť eur

Obec Bešeňová

Nataša Pružinská, Mgr. PhDr. Mikuláš Čelko, Ing. Mária Schlée, PhDr. Alžbeta Vlčková

19.02.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve

Dodatok č.3

2 415 438,00 EUR .

Obec Bešeňová

UTILITIES s.r.o.

13.02.2020

Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS Koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia

20200213

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Galileo Corporation s. r. o.

04.02.2020

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve

20200204

40,00 EUR štyridsať eur

František Štolc a Viktória Čavrnochová

Obec Bešeňová

04.02.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

20200204

915,00 EUR Deväťstopätnásťeur 00/100

Galileo Corporation s. r. o.

Obec Bešeňová

04.02.2020

Dodatok č.1

Dodatok č.1 ku Kúpnej Zmluve

.

Obec Bešeňová

František Štolc a Viktória Čavrnochová

31.01.2020

Dohoda o skončení nájmu bytu

20200131

0,00 EUR .

Renáta a Robert Dvorský

Obec Bešeňová

31.01.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

20200131

437,64 EUR štyristotritsaťsedem eur 64/100

Centrum voľného času Elán

Obec Bešeňová

31.01.2020

Dohoda o skončení nájmu bytu

20200131

0,00 EUR .

Ivan a Silvia Sirotiakovci

Obec Bešeňová

30.01.2020

Zmluva o Nájme

20200131

0,00 EUR .

Román Berkuta

Obec Bešeňová

29.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

20200129

187,56 EUR stoosemdesiatsedem eur 56/100

OZ HAPPY MOMENTS

Obec Bešeňová

03.01.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

575/2019

37 000,00 EUR tridsaťsedem tisíc eur

Obec Bešeňová

Úrad vlády SR

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu

20191231

.

NBD-A,B,C,D

Obec Bešeňová

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu

20191231

183,00 EUR stoosemdesiattri eur

Miroslava Mrvová

Obec Bešeňová

31.12.2019

Zmluva o nájme bytu

31/12/2019

.

Margita Pocisková a Dušan Pocisk

Obec Bešeňová

31.12.2019

Dohoda o skončení nájmu bytu

31/12/2019

.

Andrea Tomová

Obec Bešeňová

13.12.2019

Zmluva č.01122019 o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov zaradených do kategórie 1. a 2.

Zmluva č.01122019

50,00 EUR Päťdesiateur 00/100

SMP company, s.r.o.

Obec Bešeňová

27.11.2019

Kúpna zmluva

20191127

40,00 EUR Štyridsaťeur 00/100

Obec Bešeňová

František Štolc a Viktória Čavrnochová

15.11.2019

Zmluva o diele

20191115

55,00 EUR Päťdesiatpäťeur

Mgr. Jana Badáňová

Obec Bešeňová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: