Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.10.2020

Nájomná zmluva

20201028

761,36 EUR sedemstošesťdesiatjeden EUR 36/100

Meza s.r.o.

Obec Bešeňová

23.10.2020

Dohoda č. 20/24/010/4

20/24/010/4

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

21.10.2020

Dohoda č. 20/24/010/4

20/24/010/4

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

14.10.2020

Kúpna zmluva

20201014

240,00 EUR dvestoštyridsať eur

Obec Bešeňová

Milan Tonka

02.10.2020

Zmluva o spolupráci

20201002

0,00 EUR .

Fresco plus s.r.o.

Obec Bešeňová

30.09.2020

Nájomná zmluva

20200930

5,00 EUR päť eur

REGION LIPTOV Oblastná organizácia cestovného ruchu

Obec Bešeňová

30.09.2020

Nájomná zmluva

20200930

5,00 EUR päť eur

REGION LIPTOV Oblastná organizácia cestovného ruchu

Obec Bešeňová

30.09.2020

Dodatok č.4 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve

Dodatok č.4 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve

96 545,30 EUR Deväťdesiatšesťtisícpäťstoštyridsaťpäťeur 30/100

Obec Bešeňová

UTILITIES s.r.o.

22.09.2020

Zámenná zmluva

550/2020/OSMaI

.

Obec Bešeňová

Žilinský samosprávny kraj

18.09.2020

Kúpna zmluva

20200918

4 435,00 EUR štyritisícštyristotridsaťpäť EUR

Obec Bešeňová

Ing. Milan Gažík

16.09.2020

Záložná zmluva

500/142/2020

178 308,00 EUR stosedemdesiatosemtisíc tristoosem EUR

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

16.09.2020

Záložná zmluva

500/148/2020

189 592,00 EUR stoosemdesiatdeväťtisíc päťstodeväťdesiatdva EUR

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

04.09.2020

Zmluva o dielo

20200904

33 825,94 EUR tridsaťtritisícosemstodvadsaťpäť EUR 94/100

MMP stav, s.r.o.

Obec Bešeňová

24.08.2020

Kúpna zmluva

20200824

500,00 EUR pätsto EUR

Miroslav Hrompa

Obec Bešeňová

19.08.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

0115-PRB/2020

41 940,00 EUR štyridsaťjedentisíc deväťstoštyridsať EUR

Obec Bešeňová

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

19.08.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

0114-PRB/2020

324 000,00 EUR tristodvadsaťštyritisíc EUR

Obec Bešeňová

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

19.08.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

0113-PRB/2020

41 340,00 EUR štyridsaťjedentisíc tristoštyridsať EUR

Obec Bešeňová

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

19.08.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

0112-PRB/2020

324 000,00 EUR tristodvadsaťštyritisíc EUR 0/100

Obec Bešeňová

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

14.08.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

.

REGION LIPTOV Oblastná organizácia cestovného ruchu

Obec Bešeňová

12.08.2020

Zmluva o úvere

500/144/2020

756 000,00 EUR sedemstopäťdesiatšesťtisíc EUR

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

12.08.2020

Zmluva o úvere

500/146/2020

47 090,00 EUR štyridsaťsedemtisíc deväťdesiat EUR

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

12.08.2020

Zmluva o úvere

500/148/2020

145 840,00 EUR stoštyridsaťpäťtisíc osemstoštyridsať EUR

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

12.08.2020

Zmluva o úvere

500/140/2020

756 000,00 EUR sedemstopäťdesiatšesťtisíc EUR

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

12.08.2020

Zmluva o úvere

500/142/2020

137 160,00 EUR stotridsaťsedemtisíc stošesťdesiat EUR

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

12.08.2020

Zmluva o úvere

500/141/2020

46 980,00 EUR štyridsaťšesťtisíc deväťstoosemdesiat EUR

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: