Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.04.2016

Zmluva o dielo č. 121/16/012

121/16/012

59 876,20 EUR

Cestné stavby LM

Obec Bešeňová

13.01.2016

Dodatok č. 1 Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 06.08.2013

20160113_D1

Neuvedené

Treos s. r. o., Liptovský Mikuláš

Obec Bešeňová

06.08.2013

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

20130806

Neuvedené

Treos, s.r.o.

Obec Bešeňová

Zmluva o nájme bytu

2015_193

0,00 EUR

Obec Bešeňová

Nájomníci bytového domu B

Zmluva o nájme bytu

2015_192

Neuvedené

Obec Bešeňová

Nájomníci bytového domu A

Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení

20161024

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Bešeňová

Zmluva budúcej kúpnej z mluve

201606271

0,00 EUR

Treos s. r. o., Liptovský Mikuláš

Obec Bešeňová

Zmluva o spolupráci, reklame, marketingovej a obchodnej spoločnosti

20160102

0,00 EUR

EUROCOM Investment s. r. o., Bešeňová

Obec Bešeňová

Zmluva o zabezpečení účasti na veľtrhu/výstavy

20110107

0,00 EUR

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

obec

Zmluva o zabezpečení účasti na veľtrhu

20110118

0,00 EUR

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

obec

Zmluva o odovzdávaní údajov platobného styku e-Banka

20110223

0,00 EUR

Dexia banka Slovensko a. s.

obec

Dohoda č. 23/§50i-NS/2011/NP I-2/C

20110331

3 603,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

obec

Dohoda č. 7/§50j/2011

20110606

0,00 EUR

ÚPSVaR Ružomberok

obec

Nájomná zmluva

20110629

330,00 EUR

1. Ružomberská lyžiarska a. s.

obec

Kúpna zmluva

20110630

528,00 EUR

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

obec

Kúpna zmluva

20110631

306,00 EUR

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

obec

Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov

20110701

0,00 EUR

Falck záchranná a. s.

obec

Zámenná zmluva

20110816

0,00 EUR

Mária Petlušová, Monika Petlušová, Peter Petluš,

obec

Zmluva o dielo

20110901

0,00 EUR

Ing. Ján Hrubý - LUTEX

obec

Rámcová kúpna zluva

20110902

0,00 EUR

INMEDIA, spol. s. r. o.

obec

Poistná zmluva pre skupinové poistenie

20110920

99,36 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

obec

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny

20110928

0,00 EUR

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

obec

Zmluva o mediálnej službe

20111007

0,00 EUR

SOVAM s. r. o., Ružomberok

obec

Zmluva č. 79890 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

20111018

95 194,00 EUR

Environmentálny fond, Bratislava

obec

Zmluva o termínovanom úvere č. 33/009/11

20111208

0,00 EUR

Dexia banka Slovensko a. s.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: