Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.07.2021

Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb

20210719

0,00 EUR .

Verejná informačná služba,sro

Obec Bešeňová

12.07.2021

Združená zmluva o pripojení

20210712

12,00 EUR Dvanásťeur 00/100

Obec Bešeňová

TES Media s.r.o.

29.06.2021

Nájomná zmluva

20210629

1 848,62 EUR Jedentisícosemstoštyridsaťosemeur 62/100

Obec Bešeňová

UTILITIES s.r.o.

16.06.2021

Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva

20210616

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Fresco plus s.r.o.

08.06.2021

Príloha č.1 k Zmluve č.Z07082015001

Príloha č.1

.

Obec Bešeňová

ENVI-PAK, a. s.

01.06.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

20210601

1 620,00 EUR jedentisícšesťstodvadsaťeur 00/100

ML - audit

Obec Bešeňová

19.05.2021

Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č.383/2021

383/2021

1 375,70 EUR Jedentisíctristosedemdesiatpäťeur 70/100

Obec Bešeňová

Commander Services

14.05.2021

Zmluva

3210628

3 000,00 EUR Tritisíc eur 00/100

Obec Bešeňová

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

05.05.2021

Dodatok č.5 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzavretej dňa 07.11.2018

Dodatok č.5

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

UTILITIES s.r.o.

05.05.2021

Zmluva o užívaní pozemkov k výstavbe NBD F a NBD G

20210505

0,00 EUR .

UTILITIES s.r.o.

Obec Bešeňová

30.04.2021

Zmluva o dielo č.20210414

20210414

214 581,60 EUR dvestoštrnásť päťstoosemdesiatjeden EUR 60/100

Benet Sport, s.r.o.

Obec Bešeňová

29.04.2021

Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č. 2

0,00 EUR .

Miroslava Mrvová

Obec Bešeňová

12.04.2021

Nájomná zmluva

20210412

324,70 EUR tristodvadsaťštyri eur 70/100

PIKADA gastro, s.r.o.

Obec Bešeňová

01.04.2021

Zmluva o nájme bytu

20210401

0,00 EUR .

Ján Veselý

Obec Bešeňová

01.04.2021

Dohoda o skončení nájmu bytu

20210401

0,00 EUR .

Mária Janigová

Obec Bešeňová

24.03.2021

Dohoda o prevzatí práv a záväzkov

20210324

0,00 EUR .

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Obec Bešeňová

24.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2021

1/2021

0,00 EUR .

Zubok, s.r.o.

Obec Bešeňová

19.01.2021

Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu

20210119

8,00 EUR osem eur

Archív SB s. r. o.

Obec Bešeňová

12.01.2021

Kúpna zmluva

20210111

182,00 EUR stoosemdesiatdva EUR

Obec Bešeňová

Pepucha Pavol

31.12.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu

1

0,00 EUR .

Román Berkuta

Obec Bešeňová

31.12.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č. 1

0,00 EUR .

Ján Csomor s manželkou

Obec Bešeňová

31.12.2020

Dodatok č. 1 Zmluve o nájme bytu

20201231

0,00 EUR .

Miroslava Mrvová

Obec Bešeňová

31.12.2020

Zmluva o nájme bytu

20201231

105,00 EUR stopäť eur

Pavol Dobák

Obec Bešeňová

31.12.2020

Dodatok č. 1 Zmluve o nájme bytu

20201231

.

Dominika Likavcová

Obec Bešeňová

22.12.2020

Dodatok č. 10 ku Zmluve zo dňa 01.01.2003

20030101

2 115,82 EUR dvetisícstopätnásť EUR 82/100

Obec Bešeňová

Mesto Ružomberok

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: