Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.11.2021

DODODA č.21/24/010/23

č.21/24/010/23

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

15.10.2021

Dodatok č.1 k Zmluve 0080-PRB/2019 zo dňa 25.06.2019

Dodatok č.1

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

15.10.2021

Dodatok č.1 k Zmluve 0079-PRB/2019 zo dňa 25.06.2019

Dodatok č.1

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

28.09.2021

Dodatok č.1 Zmluve č.500/221/2019

Dodatok č.1

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

28.09.2021

Dodatok č.1 k zmluve č.500/220/2019

Dodatok č.1

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

24.09.2021

Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-73

Z-2020/001-73

107 481,60 EUR Jednostosedemtisícštyristoosemdesiatjedeneur 60/100

Obec Bešeňová

Fond na podporu športu

24.09.2021

Kúpna zmluva k pozemkom NBD "E"

20210924

37 500,00 EUR Tridsaťsedemtisícpäťstoeur 00/100

Obec Bešeňová

UTILITIES s.r.o.

24.09.2021

Kúpna zmluva k stavbám NBD "E"

20210924

1 006 445,30 EUR Jedenmiliónšesťtisícštyristoštyridsaťpäťeur 30/100

Obec Bešeňová

UTILITIES s.r.o.

22.09.2021

Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb

20210922

2 520,00 EUR Dvetisícpäťstodvadsaťeur 00/100

Obec Bešeňová

ML - audit

03.09.2021

Zmluva o odbornej praxi žiakov Obchodnej akadémie v Ružomberku

20210903

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Obchodná akadémia

11.08.2021

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU

20210811

1,00 EUR jednoeuro 00/100

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Bešeňová

10.08.2021

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

202107-ZoPZO-0859

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

19.07.2021

Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb

20210719

0,00 EUR .

Verejná informačná služba,sro

Obec Bešeňová

12.07.2021

Združená zmluva o pripojení

20210712

12,00 EUR Dvanásťeur 00/100

Obec Bešeňová

TES Media s.r.o.

29.06.2021

Nájomná zmluva

20210629

1 848,62 EUR Jedentisícosemstoštyridsaťosemeur 62/100

Obec Bešeňová

UTILITIES s.r.o.

16.06.2021

Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva

20210616

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Fresco plus s.r.o.

08.06.2021

Príloha č.1 k Zmluve č.Z07082015001

Príloha č.1

.

Obec Bešeňová

ENVI-PAK, a. s.

01.06.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

20210601

1 620,00 EUR jedentisícšesťstodvadsaťeur 00/100

ML - audit

Obec Bešeňová

19.05.2021

Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č.383/2021

383/2021

1 375,70 EUR Jedentisíctristosedemdesiatpäťeur 70/100

Obec Bešeňová

Commander Services

14.05.2021

Zmluva

3210628

3 000,00 EUR Tritisíc eur 00/100

Obec Bešeňová

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

05.05.2021

Dodatok č.5 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzavretej dňa 07.11.2018

Dodatok č.5

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

UTILITIES s.r.o.

05.05.2021

Zmluva o užívaní pozemkov k výstavbe NBD F a NBD G

20210505

0,00 EUR .

UTILITIES s.r.o.

Obec Bešeňová

30.04.2021

Zmluva o dielo č.20210414

20210414

214 581,60 EUR dvestoštrnásť päťstoosemdesiatjeden EUR 60/100

Benet Sport, s.r.o.

Obec Bešeňová

29.04.2021

Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu

Dodatok č. 2

0,00 EUR .

Miroslava Mrvová

Obec Bešeňová

12.04.2021

Nájomná zmluva

20210412

324,70 EUR tristodvadsaťštyri eur 70/100

PIKADA gastro, s.r.o.

Obec Bešeňová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: