Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.03.2021

Dohoda o prevzatí práv a záväzkov

20210324

0,00 EUR .

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Obec Bešeňová

24.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2021

1/2021

0,00 EUR .

Zubok, s.r.o.

Obec Bešeňová

19.01.2021

Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu

20210119

8,00 EUR osem eur

Archív SB s. r. o.

Obec Bešeňová

12.01.2021

Kúpna zmluva

20210111

182,00 EUR stoosemdesiatdva EUR

Obec Bešeňová

Pepucha Pavol

31.12.2020

Dodatok č. 1 Zmluve o nájme bytu

20201231

0,00 EUR .

Miroslava Mrvová

Obec Bešeňová

31.12.2020

Zmluva o nájme bytu

20201231

105,00 EUR stopäť eur

Pavol Dobák

Obec Bešeňová

31.12.2020

Dodatok č. 1 Zmluve o nájme bytu

20201231

.

Dominika Likavcová

Obec Bešeňová

22.12.2020

Dodatok č. 10 ku Zmluve zo dňa 01.01.2003

20030101

2 115,82 EUR dvetisícstopätnásť EUR 82/100

Obec Bešeňová

Mesto Ružomberok

21.12.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

20201221

371,98 EUR tristosedemdesiatjeden EUR 98/100

ZŠ a MŠ Liptovská Teplá

Obec Bešeňová

18.12.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

20201218

182,74 EUR Jednostoosemdesiatdvaeur 74/100

OZ HAPPY MOMENTS

Obec Bešeňová

18.12.2020

Dodatok č. 12 k Zmluve o dielo

12

0,00 EUR .

OZO a.s.

Obec Bešeňová

14.12.2020

Zmluva o poskytnutí služby

20201214

700,00 EUR Sedemstoeur 0/100

Obec Bešeňová

Houston, s.r.o.

08.12.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

20201208

0,00 EUR .

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Obec Bešeňová

30.11.2020

Dohoda o skončení nájmu

20201130

0,00 EUR .

Lukáš Chrapčiak

Obec Bešeňová

27.11.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

20.11.2020

Zmluva o dielo

20201120

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

OZO, a.s.

28.10.2020

Nájomná zmluva

20201028

761,36 EUR sedemstošesťdesiatjeden EUR 36/100

Meza s.r.o.

Obec Bešeňová

23.10.2020

Dohoda č. 20/24/010/4

20/24/010/4

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

21.10.2020

Dohoda č. 20/24/010/4

20/24/010/4

0,00 EUR .

Obec Bešeňová

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

14.10.2020

Kúpna zmluva

20201014

240,00 EUR dvestoštyridsať eur

Obec Bešeňová

Milan Tonka

02.10.2020

Zmluva o spolupráci

20201002

0,00 EUR .

Fresco plus s.r.o.

Obec Bešeňová

30.09.2020

Dodatok č.4 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve

Dodatok č.4 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve

96 545,30 EUR Deväťdesiatšesťtisícpäťstoštyridsaťpäťeur 30/100

Obec Bešeňová

UTILITIES s.r.o.

22.09.2020

Zámenná zmluva

550/2020/OSMaI

.

Obec Bešeňová

Žilinský samosprávny kraj

18.09.2020

Kúpna zmluva

20200918

4 435,00 EUR štyritisícštyristotridsaťpäť EUR

Obec Bešeňová

Ing. Milan Gažík

16.09.2020

Záložná zmluva

500/142/2020

178 308,00 EUR stosedemdesiatosemtisíc tristoosem EUR

Obec Bešeňová

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: