Navigácia

Obsah

Späť

Zápisnica z 03.zasadnutia OZ v roku 2020 a Uznesenie obecného zastupiteľstva 2020/03/01-2020/03/13

Zápisnica z 03. zasadnutia OZ v roku 2020 tu stiahnúť

Uznesenia z 03. zasadnutia OZ v roku 2020tu stiahnúť

Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019tu stiahnúť

Správa nezávislého audítora ( Audit za rok 2019) - tu stiahnúť

Záverečný účet obce Bešeňová za rok 2019tu stiahnúť

Výročná správa za rok 2019tu stiahnúť

 

Vyvesené: 3. 7. 2020

Dátum zvesenia: 19. 7. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť