Navigácia

Obsah

Späť

Zápisnica z 01.zasadnutia OZ konaného v roku 2021 a Uznesenia obecného zastupiteľstva 2021/01/01-2021/01/11

Zápisnica z 01. zasadnutia OZ v roku 2021 - tu stiahnúť (2.56 MB)

Uznesenia obecného zastupiteľstva 2021/01/01-2021/01/11 - tu stiahnúť (1.98 MB)

Správa hlavného kontrolóra Rastislava Adamčáka za kontrolnú činnosť - II. polrok 2020 - tu stiahnúť (215.83 kB)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bešeňová na 1. polrok 2021 - tu stiahnúť (176.08 kB)

VZN č. 1/2021 Obce Bešeňová o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v Obci Bešeňová - tu stiahnúť (810.97 kB)

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2021 - tu stiahnúť (213.29 kB)

                                             - tu stiahnúť (674.66 kB)

Príloha č. 2 k VZN č. 1/2021 - tu stiahnúť (327.38 kB)

List od Národnej dialničnej spoločnosti, a.s. - Kúpa skladového areálu v obci Bešeňová - tu stiahnúť (246.93 kB)

List od Stredoslovenskej distribučnej, a.s. - Rekonštrukcia nadzemného el. vedenia VN L.Teplá - Bešeňová novým podzemným vedením - tu stiahnúť (176.41 kB)

List od Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky - Protihluková stena - tu stiahnúť (417.69 kB)

DUR - Dokumentácia pre územné rozhodnutie - Projekt Všešportový areál Bešeňová II. etapa - tu stiahnúť (6.1 MB)

Vyvesené: 15. 3. 2021

Dátum zvesenia: 31. 3. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť