Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

VZN obce Bešeňová o Doplnku č. 1 k VZN č. 2/2013 z 12.12.2013 o podmienkach nájmu, kritériách a postupe prideľovania nájomných bytov v bytových domoch vo výlučnom vlastníctve obce Bešeňová

3/2015

Schválené: 15.12.2015

VZN 32015 o zmene a doplneni.pdf (282.7 kB)

Vyvesené: 15. 12. 2015

Zodpovedá: Správce Webu

Späť