Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013

Vyvesené: 4. 1. 2013

Zodpovedá: Správce Webu

Späť