Navigácia

Obsah

Späť

OZNAM MIESTNE DANE - r. 2021

V zmysle zákona 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je dňom 31. januára 2021 povinnosť podať priznanie k miestnym daniam za zdaňovacie obdobie rok 2020.

 

Preto vyzývame daňovníkov, ktorým v priebehu roka 2020 nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie miestnych daní (dane z nehnuteľností - kúpa, predaj, darovanie, stavebné povolenie, kolaudácia, zmena účelu stavby...) nadobudnutie psa, aby si tieto zmeny ohlásili v termíne do 31. januára 2021 elektronicky na emailovú adresu: besenova@obecbesenova.sk a následne zaslať priznanie aj poštou, alebo vhodiť do schránky pred vchodom do Obecného úradu tiež do 31. január 2021 

ALEBO môžete zaslať aj do elektronickej schránky (slovensko.sk, DCOM, ... ), ak máte elektronický podpis.

 

Adresa obce Bešeňová:

Obec Bešeňová

Bešeňová 66

034 83 Liptovská Teplá

 

Do 31. januára 2021 žiadame doručiť žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad (napr. študenti na internáte), taktiež aj potvrdenia o zaplatení komunálneho odpadu v inej obci.

 

Zároveň upozorňujeme na povinnosť podať priznanie prevádzkovateľom predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov (napr. biliard, stolný futbal, šípky).

 

 

Vyvesené: 5. 1. 2021

Dátum zvesenia: 31. 1. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť