Navigácia

Obsah

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

 

Obec Bešeňová, IČO: 00315095, zastúpená starostom obce Ing. Martinom Baranom podľa zákona č.  329/2018 Z.z. o popatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §4 ods. 6 

oznamuje vypočítanú úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v Bešeňovej je 31,32 %.

 

Vypočítaná úroveň vytriedenia  komunálneho odpadu za rok 2020 v obci Bešeňová slúži k určeniu výšky zákonného poplatku  za uloženie odpadu na skládku komunálnych odpadov od 01.03.2021.

Sadzba poplatku platná od 1.3.2021 do 28.2.2022 je 22.00 € na t-1

.