Navigácia

Obsah

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021

 

Obec Bešeňová, IČO: 00315095, zastúpená starostom obce Ing. Martinom Baranom podľa zákona č.  329/2018 Z.z. o popatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §4 ods. 6 

oznamuje vypočítanú úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v Bešeňovej je 50,35 %.

 

Vypočítaná úroveň vytriedenia  komunálneho odpadu za rok 2021 v obci Bešeňová slúži k určeniu výšky zákonného poplatku  za uloženie odpadu na skládku komunálnych odpadov od 01.03.2022.

Sadzba poplatku platná od 1.3.2022 do 28.2.2023 je 15.00 € na t-1

.