Navigácia

Obsah

OŠK Bešeňová

 

OŠK BešeňováZákladné informácie

OŠK Bešeňová (Obecný športový klub Bešeňová) vznikol 1.mája 2006 transformáciou z pôvodnej Telovýchovnej jednoty Bešeňová. OŠK Bešeňová je občianske združenie občanov, detí a mládeže, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove a športe, technických športoch a iných podobných činnostiach a aktivitách.

 

 

V OŠK Bešeňová sú združené nasledovné oddiely:

 

Adresa

OŠK Bešeňová
Obecný úrad Bešeňová
Bešeňová 25
034 83  pošta Liptovská Teplá
IČO: 17060052

 

Výkonný orgán klubu

Výkonný orgán klubu je správna rada, ktorého navonok zastupuje predseda a v jeho neprítomnosti jeho podpredseda.

 

OŠK - Správna rada

Ing. Martin Baran

Predseda správnej rady

František Kuriak ml.

Člen správnej rady

Ing. Igor Nemec

Člen správnej rady

Jozef Grenčík

Člen správnej rady

Emil Antol

Člen správnej rady

Pavol Žiak

Člen správnej rady

 


 

OŠK - Dozorná rada

Ing. Daniel Grenčík

Predseda dozornej rady

RNDr. Benjamín Droppa

Člen dozornej rady

Ing. Vladimír Šlachta