Navigácia

Obsah

Vážení návštevníci našej internetovej stránky,

ako starosta obce Bešeňová Vás vítam na našej internetovej stránke a verím, že si tu každý z Vás nájde práve tú svoju zaujímavú časť či informáciu, lebo práve to je náš zámer - poskytnúť Vám možnosť pozrieť sa na našu obec ako na zaujímavý, rôznorodý celok. Bešeňová je malá obec, ktorá sa nachádza v centre turisticky atraktívneho regiónu Liptov. Sme známi hlavne vďaka termálnym prameňom a Vodnému parku Bešeňová.

Novinky

28.01.2020

Oznam o prerušení telekomunikačnej prevádzky (Slovak Telekom) dňa 29.01.2020

Prerušenie telekomunikačnej prevádzky bude spôsobené zmenou technológie MTS v ktorej sú prevádzkované telekomunikačné služby v tejto lokalite. Prerušenie prevádzky bude dňa 29. 1. 2020 od 8:00 hod. do 18:00 hod.

Detail Aktuality

24.01.2020

Detská lekárka MUDr. Janka Nosková nebude ordinovať od 24.01.2020 do 28.01.2020.

Oznamujeme občanom, že detská lekárka MUDr. Janka Nosková nebude ordinovať od 24.01.2020 do 28.01.2020. V súrnych prípadoch ju zastúpi MUDr. Monika Horváthová na sídlisku Kľačno v Ružomberku.

Detail Aktuality

23.01.2020

Tlačivo "Daň za ubytovanie"

Stiahnuť Prílohy k VZN o miestnych daniach a poplatkoch

01.01.2020

REGISTRÁCIA UBYTOVATEĽOV

Od 01.01.2020 je platné nové VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a poplatok za rozvoj, a je potrebná registrácia ubytovateľov (platiteľ dane). Platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, poskytujúceho odplatné prechodné ubytovanie, je povinný sa zaregistrovať na obecnom úrade Bešeňová do 7 dní odo dňa začatia prevádzky ubytovacieho zariadenia, alebo do 7 dní od účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia. Správca dane pridelí platiteľovi dane registračné číslo a vydá registrovanému platiteľovi dane tabuľu registrovaného platiteľa dane za ubytovanie, ktorým je platiteľ dane povinný označiť miesto poskytnutia odplatného prechodného ubytovania alebo ubytovacie zariadenie vyvesením tak, aby bolo možné túto tabuľu vidieť z verejného priestranstva. Správca dane pridelí registračné číslo na každé ubytovacie zariadenie platiteľa dane. Ak si platiteľ dane nesplní svoju povinnosť o vyvesení registračného čísla, je povinný uhradiť správcovi dane pokutu vo výške 15,00 Eur a to aj opakovane v prípade sústavného porušovania. Platiteľ dane je povinný plniť si svoju povinnosť chrániť pridelenú registračnú tabuľu a pridelenú registračnú kartu pred poškodením, stratou a odcudzením. V prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia tabule registrovaného platiteľa dane, nahlási túto skutočnosť platiteľ dane u správcu dane bezodkladne. V takomto prípade správca dane pridelí platiteľovi dane nové registračné číslo a vydá platiteľovi dane novú registračnú tabuľu a platiteľ dane je povinný uhradiť správcovi dane náhradu v sume 15,00 EUR. V prípade opakovaného nastávania sa takejto skutočnosti náhrada je dvojnásobná.

Detail Všeobecné informácie

01.01.2020 - 01.02.2020

OZNAM MIESTNE DANE - r. 2020

Detail Úradná tabuľa

12.11.2019

Pošta v Liptovskej Teplej bude dňa 13.11.2019 (streda) od 13:30 hod. ZATVORENÁ

Oznamujeme občanom, že v stredu 13.11.2019 bude Pošta v Liptovskej Teplej od 13:30 hod. zatvorená z prevádzkových dôvodov.

Detail Aktuality