Navigácia

Obsah

SÚVISIACE PREDPISY

Typ: ostatné
SÚVISIACE PREDPISY
  • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
  • zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
  • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení
  • zákon 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov

Vytvorené: 3. 7. 2016
Posledná aktualizácia: 7. 11. 2019 11:03
Autor: