Navigácia

Obsah

SADZBY DANE

Typ: ostatné
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Bešeňová 1/2019 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a poplatok za rozvoj v platnom znení ustanovuje sadzbu dane na 1,00 € na osobu a prenocovanie, pričom od dane sú oslobodené deti do 6 rokov a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Vytvorené: 3. 7. 2016
Posledná aktualizácia: 16. 1. 2020 08:42
Autor: