Navigácia

Obsah

Nájomné bytové domy A, B

Nájomné bytové domy A, B

DOMOVÝ PORIADOK pre bytové domy v správe obce Bešeňová

 

Informácie o povinnostiach nájomníkov

Nájomníci v nájomných bytových domoch Bešeňová   sú povinní  zabezpečiť si doklady preukazujúce ich príjmy za rok 2013.

Doklady musia byť vystavené s dátumom : od 1.1.2014

Kompletné doklady je potrebné predložiť na Obecný úrad Bešeňová v termíne najneskôr do 28.02.2014

 

Tlačivá: „Potvrdenie k žiadosti o pridelenie nájomného bytu“ za rok 2013:


1./  Zamestnanec – vydáva zamestnávateľ, dátum vystavenia od 1.1.2013.
2./  Živnostník – daňové priznanie  TYP A
3./  Živnostník – daňové priznanie  TYP B

 

Osoby poberajúce dôchodkové dávky / invalidný, starobný, výsluhový a pod./ predkladajú potvrdenie Sociálnej poisťovne  /vydáva príslušná pobočka Sociálnej poisťovne/ .
Osoby na rodičovskej  dovolenke, materskej dovolenke, nezamestnané osoby, osoby poberajúce iné sociálne dávky – dokladajú tento príjem na potvrdení od príslušného UPSVaR.
Pri poberaní rodinných prídavkov na maloleté deti – potvrdenie vydáva UPSVAR.

Príjmy preukazuje  každá dospelá  fyzická osoba žijúca v nájomnom byte.

Za  deti od narodenia do skončenia povinnej školskej dochádzky sa predkladá fotokópia rodného listu.


Za deti – študentov stredných a vysokých škôl sa predkladá:
1./ potvrdenie o návšteve školy.
2./  - pokiaľ majú aj vlastné príjmy /z dohôd, pracovných pomerov, vlastných živností  a pod. – je potrebné príjmy zdokladovať na tlačivách „Potvrdenie k žiadosti o pridelenie nájomného bytu “.
     - pokiaľ vlastné príjmy nemajú, dokladajú „Čestné prehlásenie“.

 

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na tel. č. 044/4392 441 alebo  besenova@obecbesenova.sk

 

Potvrdenia k žiadosti o pridelenie nájomného bytu

 

 

Všeobecné informácie

Nájomné bytové domy Na Váhu, Bešeňová - A, B

 

Plánovaný termín kolaudácie – december 2013 s následným odovzdávaním bytov.


Bytový dom  A        -  13x 3izbový byt
                            -    2x 2izbový byt
                            -    3x 1izbový byt

Bytový dom  A        -  13x 3izbový byt
                            -    2x 2izbový byt
                            -    3x 1izbový byt

Pre bytové domy A a B obec v súčasnosti neprijíma žiadosti, nakoľko všetky byty sú už obsadené záujemcami. V prípade uvoľnenia bytov bude ponuka voľného bytu zverejnená na stránke obce.


Bytové domy A a B sú orientované V/Z a nie sú podpivničené. Na prízemí sú situované všetky jedno  a  dvojizbové byty a 2  trojizbové  byty, na  ďalších  3 nadzemných podlažiach sa nachádzajú len trojizbové byty.
 

Výťah v objekte: nie
Vykurovanie bytov -  elektrické.

 

Vizualizácie nájomných bytov:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=661418407207825&set=a.661418323874500.1073741831.226320537384283&type=3&theater

 

https://www.facebook.com/photo.php?v=10201073820467016&set=vb.226320537384283&type=2&theater