Navigácia

Obsah

Žiadosť o určenie súpisného čísla

 

Podľa platných právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe, na základe žiadostí stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. Samostatné súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú stavbami podľa §43a ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. a orientačné číslovanie slúži na orientáciu v obci a na ulici.

Vybavuje: 

Mariana Baranová 

Mgr. Romana Črepová

Tel. kontakt: 044/ 4392 441

email: besenova@obecbesenova.sk

 

1. Vyplniť formulár žiadosti o určenie súpisného čísla na stavbu 

Žiadosť o určenie súpisného čísla - WORD document -  tu stiahnút (30.5 kB)

Žiadosť o určenie súpisného čísla - PDF document - tu stiahnúť (74.08 kB)

 

2. Priložiť potrebné prílohy k žiadosti:

  1. kolaudačné rozhodnutie, pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie, doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku,
  2. doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku,
  3. zameranie adresného bodu
  4. údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú.

 

Doba vybavenia : do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti aj s prílohami