#
#
#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Vybudovanie zberného dvora v obci Bešeňová

logozberny dvor

Publicita projektu BD 16 b.j.

bd

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 11
TÝŽDEŇ: 336
CELKOM: 250482

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Mobilná verzia

mobilná verzia www

Obsah


Všeobecne záväzné nariadenia

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VZN obce Bešeňová o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady15.12.201731.12.2017
Všeobecne záväzné nariadenie obce Bešeňová č. 2/2017 o nakladaní s komunálnym odpadom15.12.201731.12.2017
VZN obce Bešeňová o miestnom poplatku za rozvoj15.12.2016
VZN obce Bešeňová o Doplnku č. 1 k VZN č. 2/2013 z 12.12.2013 o podmienkach nájmu, kritériách a postupe prideľovania nájomných bytov v bytových domoch vo výlučnom vlastníctve obce Bešeňová15.12.2015
VZN obce Bešeňová o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa školy a školského zariadenia15.12.2015
VZN Obce Bešeňová o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách na území obce Bešeňová07.05.2014
VZN Obce Bešeňová o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd07.05.2014
VZN Obce Bešeňová o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov07.05.2014
VZN obce Bešeňová o regulácii volebnej kampane prostredníctvom volebných plagátov pre všetky druhy volieb18.03.2014
VZN obce Bešeňová o podmienkach nájmu, kritériách a postupe prideľovania nájomných bytov v nájomných bytoch vo výlučnom vlastníctve obce Bešeňová17.12.2013
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 201304.01.2013
VZN o symboloch obce a ich používaní28.11.2012
VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia28.11.2012
VZN o verejnom poriadku na území obce28.09.2012
VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby28.09.2012
VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku06.03.2012
VZN obce Bešeňová o poskytovaní opatrovateľskej služby09.01.2012
VZN obce Bešeňová o spôsobe vykonania miestneho referenda30.11.2011
VZN obce Bešeňová o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce30.11.2011
VZN - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Bešeňová05.01.2011
VZN o udržiavaní čistoty a o údržbe verejnej zelene na území obce Bešeňová04.07.2010
VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia21.03.2010
VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Bešeňová15.12.2008
VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Bešeňová15.12.2008
VZN o používaní miestnych komunikácií na území obce Bešeňová21.07.2006
VZN o menších obecných službách12.04.2003